Ga naar reitdiep.nl

Kamerlingh Onnes

Eikenlaan 286

9741 EW Groningen

050-5714880

 

 

 

  Informatie voor leerlingen

Foto's van de excursie in Tsjechië kun je hier vinden:

Tsjechië 2015


Foto's van de excursie in Tsjechië kun je hier vinden:

Tsjechië 2014


Foto's van de diplomering mentorleerlingen kun je hier vinden:

Diplomering 2014


Richard Menninga

Email

Tsjechië2015

Tsjechië 2014

 

Ardennen 2011

Ardennen 2010

Ardennen 2009


Ardennen 2008